Tyttö ja nalle (kuvituskuva)

Tavoite ja taustat

Ronald McDonald Lastentalosäätiö Suomessa

Ronald McDonald Lastentalosäätiön tarkoituksena on kaikin tavoin edistää lasten hyvinvointia. Tavoitteenamme Suomessa on kerätä varoja lasten terveydenhoidon edistämiseen ja luotettavien yhteistyökumppaneiden (HUS Uusi lastensairaala ja vanhempien tukiyhdistykset) tukemina ylläpitää Ronald McDonald Taloa. Ronald McDonald Talo on tarkoitettu pitkäaikaissairaille lapsille ja heidän perheilleen kodinomaiseksi majoitusvaihtoehdoksi pitkien sairaalahoitojen ajaksi.

Tässä Talossa pitkäaikaissairaat lapset voivat samanaikaisesti, kun saavat hoitoa sairaalassa, mahdollisuuksien mukaan asua ja yöpyä yhdessä vanhempiensa ja koko perheen kanssa.

McDonald’s-yrittäjät ja McDonald’s-ravintolat ovat alusta alkaen tukeneet säätiötä taloudellisesti ja haastaneet yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä mukaan toimintaan hyvän asian puolesta.

Ronald McDonald Lastentalosäätiö kansainvälisesti

Kansainvälinen kattojärjestö Ronald McDonald House Charities perustettiin USA:ssa, Illinoisissa McDonald’s Corporationin perustajan Ray A. Krocin muistoksi vuonna 1984. Perustajan Ray Krocin periaatteena oli palauttaa osa yrityksen saadusta voitosta takaisin yhteisölle. Tämä on myös Suomeen perustettavan hyväntekeväisyysjärjestön pääperiaate. RMHC on keskittynyt lasten auttamiseen eri osa-alueilla kuten mm. terveydenhoidossa, kasvatuksessa ja kulttuurissa sekä yhteiskunnallisilla ja sosiaalisilla osa-alueilla.

Ronald McDonald Lastentalosäätiön 24. vuosi käynnissä

Ronald McDonald Lastentalosäätiö perustettiin vuonna 1996. Säätiön yhteistyökumppaneita ovat HUS Uusi lastensairaala sekä Sydänlapset ja –aikuiset ry. Säätiön yli kaksikymmentä vuotta sitten käynnistämän hyväntekeväisyystyön tuloksena avattiin Ronald McDonald Talo 14.3.2002.

HUSin Uuden lastensairaalan läheisyydessä sijaitseva Ronald McDonald Talo on kodinomainen majoitusvaihtoehto pitkäaikaissairaille lapsille ja heidän perheilleen silloin, kun oma koti on kaukana. Talolle on ollut suuri tarve ja perheet ovat olleet erittäin tyytyväisiä. Tähän mennessä yöpymiskertoja on yli 150 000 ja majoittuneita perheitä yli 7 500. Vuoden 2018 keskimääräinen käyttöaste oli noin 80 %.

Ronald McDonald Talo sijaitsee Helsingissä Meilahden huvila-alueella, kävelyetäisyydellä sairaalasta. Alue on määritelty kulttuurihistorialliseksi rakennus- ja ympäristönsuojelualueeksi. Talo koostuu kolmesta kodinomaisesta puurakenteisesta talosta, joiden hirsirungot on toimitettu Pohjanmaalta ja Hämeestä. Rakennukset noudattavat alueen rakennuskaavaa perinteistä hirsirakennustekniikkaa kunnioittaen.

Talo tarjoaa perheille mahdollisuuden rentoutua poissa sairaalaympäristöstä sekä tilaisuuden tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia. Talon tarkoitus on luoda lämpöä, yhteen-kuuluvuutta, turvallisuutta ja huolenpitoa ilman lääketieteellistä ilmapiiriä. Rauhallinen, kodinomainen ympäristö on äärimmäisen tärkeää perheen henkisen hyvinvoinnin ja tätä kautta myös lapsen toipumisen kannalta, kertoo Ronald McDonald Lastentalosäätiön pitkäaikainen tukija Marja Salokangas.

HUSin Uusi lastensairaala ohjaa perheet Taloon

Suomessa vaativin erikoissairaanhoito on keskitetty Helsinkiin Uuteen lastensairaalaan. Lapset ja heidän vanhempansa tulevat kaikkialta Suomesta ja joutuvat usein viipymään sairaalassa päiviä, viikkoja tai jopa kuukausia. Sairaalamme periaatteena on lapsen tai nuoren kokonaisvaltainen hoito ja koko perheen tilanteen huomioiminen on tärkeä osa sitä. Ronald McDonald Talo on osaltaan helpottanut perheiden elämää pitkien hoitojaksojen aikana, ylilääkäri Eero Jokinen Uudesta lastensairaalasta kertoo.

Taloon ohjaus tapahtuu sairaalan kautta. Osaston hoitajat arvioivat perheiden majoitustarvetta ottamalla huomioon lapsen sairauden vaikeusasteen, perheen sosiaalisen tilanteen ja matkan sairaalaan. Lääkärintodistuksessa mainittu lapsen huoltaja maksaa asumisestaan 35,18 euroa per vuorokausi, josta Kela maksaa/voi maksaa sairausvakuutuksen yöpymisrahaa 20,18 euroa. Näin ollen omavastuu on 15 euroa vuorokaudelta. Muut perheen mukana olevat 4 vuotta täyttäneet yöpyjät maksavat 15 euroa/vrk, tästä summasta Kela ei korvaa mitään.

Ronald McDonald Talossa asutaan kuin kotona

Kullakin perheellä on oma tilava kylpyhuoneella varustettu huone. Täysin varusteltu keittiö on perheiden yhteisessä käytössä samoin oleskelu- ja leikkitilat sekä sauna. Hoitojen salliessa pieni potilas voi myös asua Talossa muun perheen kanssa. Arkiset askareet, kuten ruoanlaitosta ja omasta pyykinpesusta huolehtiminen pitävät kiinni normaalissa elämässä. Asukasperheet kiittävät myös toisiltaan saamastaan vertaistuesta, kertoo Leena Lehtovaara, joka vastaa Talon päivittäisestä toiminnasta.

Lastentalosäätiön varojen hankinta jatkuu

Lastentalosäätiö kerää jatkuvasti varoja Talon toiminnan ylläpitämiseksi ja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. McDonald’s-ravintolat ovat luoneet luotettavan perustan hankkeelle ja lahjoittaneet sekä keränneet tempauksilla rakennusaikaisesta rahoituksesta yli puolet. Lisäksi monet yritykset, yhteisöt ja yksityiset henkilöt ovat antaneet tukensa säätiölle. Kiitos kuuluu myös kaikille lipas-keräyksiin ja tempauksiin osallistuneille. Ilman sitoutuneita yhteistyökumppaneita näin mittava hanke ei olisi voinut toteutua.

McDonald’s-ravintoloissa järjestetään vuosittain RML-kampanja, jolloin kerätään varoja Ronald McDonald Talon potilasperheiden hyväksi. Myynnissä on myös Talojen Tarina -kirja, joka kertoo Ronald McDonald Talon mielenkiintoiset taustat sekä Vähä-Meilahden alueen historiaa. Perinteeksi on muodostunut jokavuotinen hyväntekeväisyysgolf sekä yhteistyökumppanien kanssa järjestetyt erilaiset tapahtumat ja tempaukset.

Lisätietoja: Leena Lehtovaara, puh. 09-4780 1600