Tyttö ja nalle (kuvituskuva)

Yhteistyötahot

HUS, Uusi lastensairaala (www.hus.fi), toteuttaa lasten ja nuorten kokonaisvaltaista erikoissairaanhoitoa sovitun työnjaon mukaisesti sekä koordinoi sen järjestämistä HUS-piirissä. Valtakunnallisesti Helsinkiin on keskitetty mm. vaativa avosydänkirurgia, lasten elinsiirrot ja vaikean epilepsian hoito.

Uusi lastensairaala on suurella kiitollisuudella mukana Ronald McDonald Talon vuonna 2002 alkaneessa toiminnassa, jotta lasten vanhemmille ja sisaruksille voidaan tarjota kodinomaista majoitusmahdollisuutta lapsen sairaalahoidon aikana. Uusi lastensairaala huolehtii perheiden ohjauksesta Taloon.

Sydänlapset ja -aikuiset ry. (www.sydanlapsetja-aikuiset.fi) on valtakunnallinen sydänvikaisten lasten ja nuorten etuja ajava vanhempainjärjestö, joka on perustettu vuonna 1975. Yhdistys tukee perheitä, teettää tutkimuksia, järjestää sopeutumisvalmennuskursseja ja sydännuorten leirejä, tiedottaa sydänlasten asioista ja kouluttaa tukihenkilöitä. Sydänvikainen lapsi ja nuori voi joutua viettämään pitkiäkin aikoja sairaalassa tutkimusten ja leikkausten yhteydessä.

Suomessa kaikki imeväisten leikkaukset ja suurin osa muistakin leikkauksista ja tutkimuksista tehdään HUSin Uudessa lastensairaalassa. Käytännössä tämä tarkoittaa monille perheille matkaa kauas pois kotoa kaupunkiin, jossa ei välttämättä tunne yhtään ihmistä. Sydänlapset ja -aikuiset ry. kokee pitkäaikaissairaiden lasten perheille asumista tarjoavan Talon erittäin tärkeäksi.

Kympin Lapset (www.kympinlapset.fi) on perustettu vuonna 1982 ja sillä on jäseniä lähes 2000. Yhdistyksen keskeisiä tavoitteita ovat HUSin Uuden lastensairaalan syöpäosaston hoito-oloihin vaikuttaminen ja perheiden henkinen tukeminen. Yhdistys omistaa kaksi vanhempainasuntolaa, joiden tarjoamat tilat eivät kuitenkaan riitä perheiden yöpymistarpeen tyydyttämiseen ja sen vuoksi yhdistyksestä on tärkeää olla mukana Ronald McDonald Lastentalosäätiön toiminnassa.

Kaikki edellä mainitut yhteistyötahot (Sairaala, Sydänlapset ja Kympin Lapset) ovat olleet alusta alkaen myös edustettuina säätiön hallituksessa.