Vapaaehtoistyötä suurella sydämellä

Heidi Vähänikkilä on tehnyt vuosia vapaaehtoistyötä Ronald McDonald Talolla, joka tarjoaa majoitusta pitkäaikaissairaiden lasten perheille. Talon toiminnasta vastaa itsenäinen Ronald McDonald Lastentalosäätiö. Hyvä mieli ja oman panoksen konkreettisen merkityksen näkeminen palkitsevat vapaaehtoistyössä.

Heidi Vähänikkilä, on työskennellyt vapaaehtoistyöntekijänä Ronald McDonald Talolla vuodesta 2003 lähtien. Heidi sai ensikosketuksen vapaaehtoistyöhön jo lukioaikoina. Hän osallistui vapaaehtoistyön kurssille ja kävi HYKSin Lastenklinikalla lukemassa satuja.

Positiivinen kokemus sai Heidin myöhemmin hakeutumaan vapaaehtoistyöntekijäksi Ronald McDonald Talolle.

”Jos meillä ei olisi ollut koulussa vapaaehtoistyön kurssia, minulle ei varmaan olisi tullut mieleenkään hakeutua vapaaehtoistyöntekijäksi”, toteaa Heidi.

Aluksi Heidi kävi talolla tiiviisti opiskellessaan ravintolakoulu Perhossa. Työtehtävät olivat usein ennalta määriteltyjä pieniä askareita, kuten esimerkiksi Talon leikkihuoneen järjestäminen.

Vuosien myötä Heidin vapaaehtoistyön malli ja muoto on kuitenkin muuttunut. Nykyisin Heidi toimii brand managerina ravintola-alalla ja tekee vapaaehtoistyötä pääasiassa etätyönä ja projektiluontoisesti. Hän on esimerkiksi mukana järjestämässä erilaisia tapahtumia ja tekee puhelinpäivystyksiä viikonloppuisin.

”Teen oikeastaan kaikkea maan ja taivaan väliltä”, Heidi kertoo. ”Työmäärä vaihtelee kuukausittain todella paljon, minkä vuoksi sitä on vaikea arvioida tunneissa. Vapaaehtoistyö Talolla on todella joustavaa. Voin tehdä sitä silloin, kun minulle parhaiten sopii.”

Talo kuin toinen koti

Palkitsevinta vapaaehtoistyössä on Heidin mukaan ehdottomasti tunne, joka työn tekemisestä tulee ja se, että omalla työllä on konkreettinen merkitys. Heidi kokeekin, että säätiön työntekijät ja vapaaehtoiset ovat mukana toiminnassa vahvasti tunteella.

Sitoutuminen jo vuosia kestäneeseen vapaaehtoistyöhön on monen tekijän summa.

”Aloittaessani kävin Talolla todella tiiviisti ja ystävystyin säätiön työntekijöiden kanssa. Talosta tuli minulle kuin toinen koti. Avain pitkäaikaiseen sitoutumiseen on varmasti ollut ennen kaikkea se, että olen aina tuntenut oloni tervetulleeksi ja että työpanostani arvostetaan.”

Vapaaehtoistyöhön Heidiä ovat sitouttaneet myös työn joustavuus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaan. Avoimessa ilmapiirissä on ollut helppo tuoda esille omia ajatuksia ja kehitysideoita.

Kaikenlainen apu tervetullutta

Heidi kokee, että Talon hyväksi voitaisiin tehdä vielä enemmän, mikäli tekijöitä saataisiin lisää. Ronald McDonald Talo ottaakin mielellään vastaan uusia vapaaehtoisia.

Vapaaehtoistyöntekijöiltä toivotaan erityisesti itseohjautuvuutta. Kyseessä on pieni organisaatio, jonka toiminta on suhteellisen pienen porukan varassa. Vapaaehtoiseksi voi hakeutua kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt. Kaikenlaista apua tarvitaan aina leipomisesta ja askartelusta pienten korjaustöiden tekemiseen.

”Jokainen saa tehdä niitä asioita, missä on hyvä ja mistä tykkää. On hienoa, että porukka koostuu niin erilaisista ihmisistä”, Heidi sanoo.

Myös nuoria mukaan

Heidin mielestä vapaaehtoistyöstä puhutaan julkisesti melko vähän ja sitä pitäisi arvostaa Suomessa nykyistä enemmän. Myös nuoria olisi hyvä saada houkuteltua enemmän mukaan vapaaehtoistoimintaan.

”Suomessa ajatellaan ehkä hieman kapeakatseisesti, että vapaaehtoistoiminta on jotain mitä voi tehdä esimerkiksi eläkkeellä ollessa, sitten kun on aikaa. Sitä ei yleensä ajatella aktiivisena vaihtoehtona vaikkapa nuorille. Esimerkiksi Yhdysvalloissa nuoret otetaan mukaan vapaaehtoistyöhön ihan eri tavalla ja vapaaehtoistyö kuuluu koulussa osaksi yleisiä opintoja.”

Ronald McDonald Lastentalosäätiö

Ronald McDonald Talo tarjoaa majoitusta kodinomaisessa ympäristössä perheille, joiden lasta hoidetaan HYKS Lastenklinikalla tai Lastenlinnassa. Vuosittain talossa yöpyy noin 500 perhettä. Ronald McDonald Talo on toiminut Helsingin Meilahdessa vuodesta 2002. Vapaaehtoistyö on tärkeä osa Talon toimintaa.

 

TEKSTI: Laura Nikander