FI | EN

OPETTAVAA HYVÄNTEKEVÄISYYTTÄ – yhteistyö Stadin ammatti- ja aikuisopiston kanssa (Stadin AO)

Puhumme tässä ajassa paljon yritysvastuusta ja -yhteistyöstä. Mutta yhtä lailla yhteistyötä kannattaa tehdä yrityksien lisäksi myös oppilaitoksien kanssa. Tulevaisuudentekijöiden kanssa työskentelevien ohjaajien palo omaa työtään kohtaan ja samalla valveutuneiden oppilaiden halu osallistua hyväntekeväisyyteen on selkeästi teema, joka on nostamassa päätään.

Toimintamme ydin on pitää huolta vakavasti sairaiden lasten perheiden hyvinvoinnista. Mahdollistamme ympäri Suomea Helsinkiin tulevien perheiden majoittumisen sisaruksineen kodinomaisissa puitteissa sillä aikaa, kun pieni potilas on hoidossa HUS Uudessa lastensairaalassa. Stadin ammatti- ja aikuisopiston kanssa solmimamme yhteistyö tarkoittaa yhteistyötä, missä opiskelijat suorittavat opettajan johdolla harjoittelua aidossa ympäristössä asiakaskohteessa. Koko Helsinki on oppimisympäristönä. Yhteistyö on aloitettu syksyllä 2021 ja joka viikko tänne Meilahteen tulee innokkaita nuoria hoitamaan pihapiiriämme. Yhteistyö on hyvin monipuolista ja mm. pihallemme on tulossa uusi leikkimökki lasten iloksi, minkä rakennusalan opiskelijat ovat rakentaneet itse.

Kiinteistöhoidon osaamisalan opiskelijat ovat pääosin 1. vuoden opiskelijoita, joilla ei ole aiempaa työkokemusta kiinteistönhoitoalalta. Työskennellessään RML Talolla he oppivat kohtaamaan asiakkaita hienotunteisesti, käyttämään työtehtävissä tarvittavia koneita monipuolisesti ja näkevät laaja-alaisesti kiinteistönhoitotyötä. Opiskelijoilta saatu palaute yhteistyöstä RML Talon kanssa on ollut pelkästään positiivista.

”Yhteistyö RML Talon kanssa on juuri oikeaa oppilaitoksen kannalta, sillä kyseessä on aitoa hyväntekeväisyyttä. Lisäksi opiskelijat pääsevät tekemään kiinteistönhoitotöitä laaja-alaisesti.” kertoo Stadin AO:n lehtori Vesa Romppanen.

Tänä vuonna 20-vuotisjuhlaa viettävä RML Talomme on vuosien aikana ollut tuki ja turvasatama jo lähemmäs 9000 perheelle. ”Hirsitaloissamme on 14 perhehuonetta ja lisäksi isot yhteiset tilat keittiöineen, kodinhoito- ja leikkihuoneineen. Kiinteistömme ja erityisesti pihan kunnossapito on suuritöistä ja siksi tämä yhteistyö Stadin AO:n kanssa on enemmän kuin tervetullutta. Saamme viikoittain apua nuorilta oppilailta ja pihamme on oikein osaavissa käsissä” kertovat toiminnanjohtaja Johanna Huhtariihi ja House Manager Leena Lehtovaara.

Stadin AO:n toiminnasta lisää osoitteessa stadinao.fi